.

: 7.923.226 Các thông báo tuyển dụng và 838.083 Hồ sơ tìm việc.

 
 • 4.409.557 Người dùng

  đã đăng nhập
  trên Gigajob thành công

Giúp đỡ miễn phí cho mọi người trên toàn thế giới trong tìm kiếm việc làm cũng như tìm kiếm ứng viên. Đó chính là sứ mệnh của Gigajob!

  • Gigajob Việt Nam dành cho người tìm việc
  • Gigajob Việt Nam dành cho người tìm việc

   Hãy sử dụng Gigajob để tìm kiếm các thông báo tuyển dụng trong ngành nghề của bạn hoặc ở một tỉnh thành nhất định. Thiết lập lệnh tìm kiếm qua email để nhận được thông báo mỗi khi có công việc mới phù hợp với các tiêu chí tìm kiếm của bạn. Đăng sơ yếu lý lịch của bạn để có thể liên hệ với các công ty và để cho chủ lao động có thể tìm thấy bạn.
  •  
  • Hãy tìm hiểu thêm về Gigajob Việt Nam dành cho người tìm việc.
  • Gigajob Việt Nam dành cho chủ lao động
  • Gigajob Việt Nam dành cho chủ lao động

   Không như nhiều trang web tuyển dụng khác, bạn có thể sử dụng Gigajob miễn phí. Đăng thông báo tuyển dụng của bạn và/hoặc tìm kiếm ứng ngân hàng dữ liệu người tìm việc của chúng tôi để có thể tìm được những ứng viên hứa hẹn. Ngoài ra bạn còn có thể thiết lập lệnh tìm kiếm qua email để nhận được thông báo mỗi khi có sơ yếu lý lịch phù hợp mới.
  •  
  • Hãy tìm hiểu thêm về Gigajob Việt Nam dành cho chủ lao động.